Unix/HP-UX: Wyszukiwanie plików zawierających konkretny tekst

Wyszukiwanie plików zawierających konkretny tekst na unixie, za pomocą grepa:

grep -H "szukany string"

Opcja -H powoduje wyświetlenie nazwy pliku w którym było trafienie.
Niestety na HP-UX zdarza się że jest dostępny grep w starszej wersji, bez wsparcia dla opcji -H, wtedy można sobie poradzić sposobem:

find . -exec grep -l "szukany string" {} \;

Zostaw komentarz