Otwieranie cygwina z menu kontekstowego

Poniższy plik .reg utworzy menu kontekstowe w eksploratorze pozwalające otworzyć w danej okazji nowe okienko basha.

Plik cygwin.reg:

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\bash]
@="Open Bash Shell Here"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\bash\command]
@="c:\\cygwin\\bin\\bash.exe --login -i -c 'cd \"`cygpath \"$*\"`\";bash' bash %L"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\bash]
@="Open Bash Shell Here"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\bash\command]
@="c:\\cygwin\\bin\\bash.exe --login -i -c 'cd \"`cygpath \"$*\"`\";bash' bash %L"

Zostaw komentarz