Miesięczne archiwum: Lipiec 2010

Otwieranie cygwina z menu kontekstowego

Poniższy plik .reg utworzy menu kontekstowe w eksploratorze pozwalające otworzyć w danej okazji nowe okienko basha.

Plik cygwin.reg:

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\bash]
@="Open Bash Shell Here"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\bash\command]
@="c:\\cygwin\\bin\\bash.exe --login -i -c 'cd \"`cygpath \"$*\"`\";bash' bash %L"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\bash]
@="Open Bash Shell Here"
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\bash\command]
@="c:\\cygwin\\bin\\bash.exe --login -i -c 'cd \"`cygpath \"$*\"`\";bash' bash %L"

MSSQL, Odświeżanie metadanych

Przy modyfikacjach schematu db zawierających drop/create obiektów wykorzystywanych w procedurach MSSQL nie odświeża metadanych procedur – powoduje to, że procedura nie pojawia się np. jako zależność nowego obiektu w sp_depends. Aby to naprawić należy procedurę nie tylko zrekompilować, ale też i odświeżyć (O.o)

sp_recompile 'mojaProcedura'
sp_refreshsqlmodule 'mojaProcedura'